150 گیاه به زبان ترکی آذربایجانی همراه با معادل فارسی

گیاهان دارویی ⇐

1         آت قویروغو                                دم اسب – بهمن (شال دم)

2         آجی بی­آن                                 تلخه بیان

3         آغ اُت، وَلَه میر                           یولاف وحشی

4         آلا قانقال (آلا قالقان)                    کنگر صحرایی

5         اَستوقودوس                             اسطوخودوس

6         اِشَّک خشخاشی                         ورث

7         اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا   یونجه زرد

8         اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه)                پنیرک

9         اوزَرّلیک                                اسپند

10        اوش قولاخ، سَبَرگَه                    شبدر

11        اوشقون                               ریواس

12        اَوَلیک                                 ترشک مواج

13        ایپلیکجًه                              تمشکین

14        ایت اوتو، آغ باش، قوخاغان          ازمک

15        ایت سوآلاغی                         کلاغک

16        ایلیشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ، لیف       سس

17        ایسپناخ                                    اسفناج

18        ایلان یاستیغی                             نی لویی

19        اینَک امجَه یی                             مگس ­گیر، سیلن

20        بابانِح                                      بابونه

21        بادامچا                                    بادام کوهی

22        بالاغ اُتو                                   کاهوی وحشی

23        بالِح دنی                                  تخم بالنگو

24        بالدیرقان                                   گلپر

25        بَنوشَه                                      بنفشه

26        بورانی                                      کدو تنبل

27        بَزَرَک                                       بزرک، بذر کتان

28        بورک آغاجی                               دارواش

29        بوی                                        شنبلیله

30        بوی تیکان (بوییک تیکان)               تمشک

31        بویاق                                      روناس

32        بویمادَرَن                                  بومادران

33        بیزوشا                                     بارهنگ کبیر

34        بیسم اله گولی                            درخت اقاقیا

35        بولاغ اوتو                                علف چشمه

36        پازی تره سی                            برگ چغندر

37        پَرپینَه                                     خرفه

38        پُؤلیک، سَنگَنَح                            ماشک

39        پیتیراخ (دُووز پیتراغی)                  توق

40        پیرپیز                                     آتشین

41        پیش­ پیشی                               بیدمشک

42        پیشیک اوتو                          علف گربه، سنبل­ الطیب

43        پیشیک جیرناغی، جوجَه گوزو، چنته چوبان  کیسه کشیش

44        تَرَه توندَ، آجی تَرَه                       شاهی، تره تیزک

45        تل                                       کمبوزه

46        توپّیز (قوش قونماز)                     شکرتیغال، قندورک

47        توکلوجَه                                  چای کوهی

48        تورپَح (تورپک)                          خردل وحشی

49        تورشَک                                  ترشک

گیاهان دارویی به زبان آذری

50        تولکو قویریغو                            دم روباهی، جو وحشی

51         جین جیلن (جین جیلم)                علف جوجه

52        جَیَن                                     جگن

53        جین قارپیزی                            کَوَر، هندوانه ابوجهل

54        چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی      بنه

55        چاقّیرتیکانی                             گل گندم چمنزار

56        چالی                                     سنجد تلخ

57        چای آلاغی                               مرزنگوش

58        چای دوویسی (آش دووسی)           برنج گرده، برنج چلیپا

59        چاییر                                    مرغ

60        چوبان یاستیغی                         کلاه میرحسن

61        چیتدیخ (چیرتدیق)                      کاسنی

62        خانم سالّاندی، قیرمیزی پاچا، قاراگُز     تاج خروس

63        ختمی گولی                             گل ختمی

64        خَشَ                                     اسپرس

65        داری                                     ارزن

66        داش جاباغی                            گلسنگ

67        داغ سوغانی                            پیاز کوهی

68        داغ مَرزَسی                              مرزه کوهی

69        دامارّیجا (بوی یارپاغی)                 بارهنگ صغیر

70        مایانا                              رازیانه

71        دلی بات بات                            بنگدانه

72        دمیرتیکانی                              خارخاسک

73        دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق)              خارشتر

74        دَوَدابانی                                 گوش خرگوش

75        دوشان آلماسی، چالقی                  شیرخشت، چالگو

76        دوه دابانی                               زیره هرز زراعی

77        دیل قانادان                              شیرپنیر

78        زیریش (زیریشک)                       زرشک

79        ساباح­ گُرَسَن                            اویارسلام، آبیارسلام

80        سارماشیخ، پوشَنَ                       پیچک صحرایی

81        ساری تیکان                              گلرنگ وحشی

82        ساری گول                              نسترن مطعر (زرد)

83        سرچَه اُتو                               گندمک، گندم دانه تسبیحی

84        سوپورگَه                                سورگوم جارویی

85        سوتتوجَ، سوتّی یَن                     فرفیون

86        سووآلاخ                                موسیر

87        سُوید/سوگود                            بید

88        سُوید اُتو                               هفت بند ایرانی

89        سهلاب                                  ثعلب باتلاقی

90        سیغیر/سیری قویروغو                  گل ماهور، خرگوشک

91        سیلیف                                  سوروف

92        شادَنَه، چَتَنه                            شاهدانه

93        شاماما                                  دستنبو

94        شَتَره (شاتَرَه سی)                     شاه تره

95        شقّنَه (اِشّک لالَه سی)                شقایق وحشی

96        شلقم                                سیب زمینی ترشی

97        شومو (شومون)                     اسفناج چهار دانه ای

98        شووَرَن                              خاکشیر

99        شیرین بی­آن                          شیرین بیان

100      صابون                                 سیلن، قلیونک

گیاهان دارویی به زبان آذری

101      قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی)             قدومه

102      قارا بَزَرَح، زَی رَح                      بالنگو

103      قارا یمیشان                           زالزالک وحشی

104      قاراغاش (قَرَغاش)                    نارون

105      قارامیخ                                شبیه چالی

106      قارایارپاخ، قاراقولاخ                    مریم گلی

107      قارچیچه­یی (دانا داشّاغی)            گل حسرت

108      قارقا تاباغی، هویارپاغی               باباآدم

109      قاطیر قویریغی                         پنجهک، علف باغ

110      قان قورودان                            قیاق

111      قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو    دم اسب

112      قَزاَیاغی (قازاَیاغی)                     پای غازی، غازپا

113      قزیل گول                              گل محمدی، گل گلاب

114      قلمه                                     تبریزی

115      قَمیش                                   نی

116      قوزی قولاغی                           گاوزبان بدل (ایتالیایی)

117      قوش اَبَّیی، خرمن اوتو                علف هفت بند

118      قی نَنَه دیلی                           کاکتوس راکتی

119      قیندیرقا                                 سازو

120      قیزلار اوشقونو                         گیاهی شبیه اسپند

121      قیلپین                                 جومیش (علف پشمکی)

122      کاوار (سوزی)                          تره

123      کروشنه                                 گاودانه

124      کروویز                                 کرفس وحشی

125      کّکیرَه (قاراباش، گوباش)             گل گندم

126      کلوخا                                گل جالیز

127      کورا                                   سپیدار

128      کهلیک اوتو                            آویشن

129      گچی بوینوزو                         خرنوب، جولدوزک

130      گلین بارماغی                        انگشت عروس

131      گوزبان، گوزابان، سیغیر دیلی، دیل اوتو    گاوزبان

132      گوش اوزومو                        تاج ریزی

133      گوش دیلی                         درخت زبان گنجشک، ون

134      گیزی تیکانی، اَل یاندیران          گزنه

135      گیلدیک (ایت بورنو)                نسترن کوهی، نسترن شرقی

136      میخنگ (قرنفیل)                   میخک

137      مین چیچک                        شاهپسند

138      نوروز گولو                           زنبق وحشی

139      وَرَک                                 رز ایرانی، علف خرس

140      هنقیلیش/خنقیلیش، داغ ­تَرَسی    شیر مرغ، علف تگرگی

141      یارا اوتو، قان قورودان               بومادران هزاربرگ

142      یارپز                                  پونه

143      یارما                                 بلغور

144      یاغلوجا، شوران                      سلمه­ تره

145      یربادامی                             بادام زمینی

146      یِل آپاران، یل قووان، شوشَه قلیان  گل قاصد

147      یِملیک                              شنگ

148      یمیشان                             زالزالک

149      یورقون/یولقون (آغاجی)             درخت گز

150      یوشان                               درمنه

برای خرید انواع گیاهان دارویی کلیک کنید  ⇐ گیاهان دارویی

مقاله مرتبط

تفاوت عرقیات سنتی و صنعتی

مفیدترین عرقیات گیاهی

خواص عرقیات گیاهی در یک نگاه

درمان پرکاری تیروئید

 

۳۱ دیدگاه برای “150 گیاه به زبان آذری”

 1. نقاط قوت
  • اسامی گیاهن بسیار دقیق و کامل است
  نقاط ضعف
  • نداشتن تصویر

  سلام .خدا قوت به کسی که زحمت کشیده و این همه گیاهان را به دو زبان اصلی مادری کشورمان نوشته است . بنده روستا زاده هستم و تقریبا ۳۰ درصد گیاهان بالا را دیده ام و اسم ترکی و فارسی آنها را می دانم . تشکر می کنم از نویسنده زحمت کش. اگر در کنار هر گیاه یک تصویر کوچک رنگی هم بود ، می توانستیم نوشته های بالا را یک دایره المعارف گیاهی نام ببریم . خیلی خیلی ممنون از نویسنده
  علی قلینژاد ۴۵ ساله . متولد آذربایجان شرقی ، ساکن قم (۳۷ سال)

  • سلام ممنون از وقتی که گذاشتید جهت مطاله. به زودی اسامی گیاهان دارویی با تصاویر منتشر خواهیم کرد.

 2. سلام ممنون از اینکه به اطلاعات مون افزودید
  من دنبال ترجمه عرق مورد بودم که پیدا نکردم به ترکی چی میشه

  • با سلام ممنون از لطف شما
   عرق مورد بررسی شد نام ترکی برای مورد در کتاب های طب سنتی ثبت نشده است.

 3. سلام
  من دنبال گیاه پشمک می گشتم که متاسفانه پیدا نکردم.تا اونجایی که میدونم در استان زنجان و اطراف شهرستان ماهنشان هست.
  لطفا درباره اش توضیح بدید.?

  • سلام ممنون از توجهتون در کتب گیاهان دارویی جستجو کردیم نام دیگر تشنه داری بنج غان گفته شده. ?

 4. سلام من شنیدم ب ترکی ب رازیانه میگن مایانا اما اینجا چیز دیگه ای نوشته شده درسته ؟؟

 5. سلام .‌‌یورولمایین .
  آغا باغیشلایین داغ سوغانی واردی ؟
  کیلووی نئچه دی؟
  ایه اولسا ، من گلجاغام اورمیه دن آلیم .
  حدودن بش کیلو زاد .
  چوخ ساغ اولون.

  • سلام ممنونم ما نداریم باید بازار بزرگ ارومیه تشریف بیارید از اونجا تهیه کنید ?

 6. نقاط قوت
  • مجموعه ای کامل بود

  خیلی عالی بود.من خودم ترک زبان هستم.بیشتر این اسم ها رو میدونستم.وای الان که فارسیشونم فهمیدم خیلی متعجب و شگفت زده شدم.یکی از گیاهانی که مدنظرم بود ووفارسیشو پیدا نکردم سیم اوتی هست.
  ممنون که این‌مجموعه رو گردآوری کردین.خسته نباشین.

 7. باسلام
  مورد ۶۱ گیاه چیتدیخ، کاسنی نیست. کاسنی به زبان آذربایجانی همان کاسنی است، فقط تلفظ ک غلیظ تره.
  چیتدیخ همان بوته ایست که در چهارشنبه سوری آتش می زنند و سریع هم آتش می گیرد.

  • ممنون از توجهتون
   کاسنی به نام های چادانگوش و چیتدیخ در بین افراد محلی معروفه… و در کتب طب سنتی هم آورده شده. کتاب گیاهان دارویی دکتر عزیزی مهر

  • سلام
   کارِلا Karela در واقع اسم هندی این گیاه است و به دلیل اینکه این گیاه بومی ایران نیست، با ورود به ایران، هنوز اسم فارسی خاصی توسط اساتید گیاهشناس برای آن انتخاب نشده است.

   بعضی نیز از اسم « خربزه تلخ » یا « خیار تلخ » استفاده می کنند.

  • سلام
   افنان سر، شنار، فراسیون ابیض، گندنای کوهی، صوف‌الارض، علقما، فراسیم، شویر، حشیشه الکلب و شافار نام های دیگر گیاه فراسیون می باشد.
   نام ترکی گندنای کوهی است.

 8. سلام. وقتتون بخیر. ممنون از مطلب عالی که گذاشتید.
  گیاهی هست برای درمان آبریزش بینی که در زبان ترکی سیچان بولاشان میگویند ( به موش گیر میکند) اسم فارسی آن چیست؟ نوک برگها تیغدار و گلهای بنفش میدهد.
  متشکرم

 9. نقاط قوت
  • بدرد من خیلی خورد

  سلام ، من خوزستان هستم اینجا برای تب وعفونت از چزکوهی استفاده میکنند اما من هرچقدر در تبریز دنبالش گشتم پیداش نکردم اسم دیگه چز کوهی مریم نخودی هست لطفا راهنمایی کنید به ترکی چه گیاهی میشه که اسمشو بگم ممنون میشم

 10. با سلام
  من دنبال گیاه کاکوتی می گشتم که متاسفانه پیدا نکردم. در صورت امکان لطفا درباره اش توضیح بدید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...