سفارشات ارومیه

  • ارسال همه روزه انجام می شود.
  • هزینه ارسال 10 هزار تومان میباشد.
  • سفارشات ثبت شده بعد ساعت 15 ظهر به بعد، روز کاری بعد ارسال خواهد شد.

سفارشات شهرستانها

  • هزینه ارسال مبلغ ثابت 39 هزار تومان می باشد.
  • سفارشات ثبت شده بعد از 10:00 صبح، روز کاری بعد تحویل تیپاکس داده خواهد شد.
  • تحویل سفارشات 2  الی 3 روز کاری  و بصورت درب منزل خواهد بود.
  • سفارشات ثبت شده در روزهای تعطیل در اولین روز کاری تحویل تیپاکس می شود.
  • ایام تعطیل رسمی جز روز کار محسوب نمی گردد.