عرق بیدمشک 1 لیتر 

33.000 تومان

عرق گلاب 1 لیتر 

30.000 تومان

عرق به لیمو 1 لیتر 

25.000 تومان

عرق سقز

ناموجود

عرق نعناع 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق شاهسپرم 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق بادرنجبویه 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق رزماری 1.5 لیتر 

20.000 تومان

عرق سنبل طیب 1 لیتر 

45.000 تومان

عرق رازیانه 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق زنیان 1 لیتر 

20.000 تومان

عرق زیره 1 لیتر 

17.000 تومان

عرق اسطوخودوس 1 لیتر 

16.500 تومان

عرق لیموترش 1 لیتر 

15.000 تومان

عرق بوقناق 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق آلوئه ورا 1 لیتر 

ناموجود

عرق نسترن 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق شیرین بیان 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق پونه 1.5 لیتر 

45.000 تومان

عرق کاکول ذرت 1 لیتر 

ناموجود

عرق کاهو 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق کرفس 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق مرزه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق ریحان 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق ختمی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق آویشن 1 لیتر 

16.500 تومان

عرق مرزنگوش 1 لیتر 

ناموجود

عرق گشنیر 1.5 لیتر 

ناموجود

عرق شنبلیله 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق یونجه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق جعفری 1.5 لیتر 

ناموجود

عرق هندوانه کوهی 1.5

15.000 تومان

عرق ترخون 1.5 لیتر 

ناموجود

عرق شوید 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق کاسنی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق شاتره 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق آرتیشو 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق چایل 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق خارشتر 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق خارخاسک 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق دم اسب 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق پنیرک 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق غازیاغی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق صابونی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق بومادران 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق خرفه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق برگ گردو 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق برگ بید 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق برگ به 1.5 لیتر 

ناموجود

عرق برگ چنار 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق برگ انجیر 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق گزنه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق پولک 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق بولاغ اوتی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق گل گاوزبان 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق باباآدم 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق ریواس 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق مریم نخودی 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق بابونه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق اسفناج 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق عناب 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق کرفس سیاه 1.5 لیتر 

15.000 تومان

عرق شاهی 1.5 لیتر 

ناموجود

عرق سرماخوردگی 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق کبدچرب 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق دیابت 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق حالت تهوع 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق آرامبخش 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق عفونت زنان 1.5 لیتر 

20.000 تومان

عرق عفونت ریه 1.5 لیتر 

20.000 تومان

عرق سنگ کلیه 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق خونساز 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق لاغری 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق چاقی 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق تپش قلب 1.5 لیتر 

25.000 تومان

عرق گرفتگی عروق 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق درد قاعدگی 1.5 لیتر 

17.000 تومان

عرق اشتهاآور 1.5 لیتر 

17.000 تومان

هل سبز معطر 10 گرم

18.000 تومان

غنچه گل محمدی 100 گرم

26.000 تومان

شکر تیغال 100 گرم

60.000 تومان

زنجبیل قلم 100 گرم

18.000 تومان

رزماری 100 گرم

12.000 تومان

خرنوب 100 گرم

15.000 تومان

ختمی سفید 100 گرم

30.000 تومان

چای کوهی 100 گرم

30.000 تومان

جوزهندی 100 گرم

55.000 تومان

زیره سبز 100 گرم

12.000 تومان

تخم خرفه 100 گرم

10.000 تومان

پونه 100 گرم

8.000 تومان

پودر فلفل سفید 100 گرم

15.000 تومان

پودر زنجبیل 100 گرم

20.000 تومان

پودر ریشه شیرین بیان

5.000 تومان

پرسیاوشان 100 گرم

24.000 تومان

به لیمو 100 گرم

30.000 تومان

بهارنارنج 100 گرم

37.000 تومان

برگ گل محمدی 100 گرم

19.000 تومان

بابونه 100 گرم

11.000 تومان

اسفرزه 100 گرم 

8.000 تومان

اسطوخودوس 100 گرم

30.000 تومان

سنبل الطیب 100 گرم

120.000 تومان

برگ سنا 100 گرم

6.000 تومان

زیره سیاه 100 گرم

25.000 تومان

گل زوفا 100 گرم

22.000 تومان

چوب دارچین 100 گرم

15.000 تومان

هلیله زرد 100 گرم

17.000 تومان

هلیله سیاه 50 گرم

30.000 تومان

انیسون 100 گرم

ناموجود

8.000 تومان

رازیانه 100 گرم

8.000 تومان

سیاه دانه 100 گرم

17.000 تومان

کندر 100 گرم

44.000 تومان

سقز 50 گرم

24.500 تومان

کنجد سیاه 100 گرم

9.000 تومان

کنجد سفید 100 گرمی

9.000 تومان

بارهنگ 100 گرم

11.000 تومان

تخم شربتی 100 گرم

10.000 تومان

خاکشیر 100 گرم

10.000 تومان

فوفل 100 گرم

ناموجود

تخم ریحان 100 گرم

16.000 تومان

پودر زردچوبه 150 گرم

12.000 تومان

ادویه قورمه سبزی 100 گرم

12.000 تومان

فلفل سفید 100 گرم

15.000 تومان

پودر سیر 100 گرم

11.000 تومان

پودر موسیر 100 گرم

25.000 تومان

پودر فلفل سیاه 100 گرم

15.000 تومان

پودر دارچین 100 گرم

18.000 تومان

پودر آویشن 100 گرم

22.000 تومان

ادویه مرغ و ماهی 100 گرم

11.000 تومان

ادویه گوشت

12.000 تومان

ادویه کاری

12.000 تومان

فلفل پاپریکا 100 گرم

ناموجود

ادویه خورشتی

ناموجود

ادویه جوجه کباب 100 گرم

12.000 تومان

ادویه ترشی 100 گرم

11.000 تومان

ادویه پلویی 100 گرم

ناموجود

فلفل سیاه 100 گرم

15.000 تومان

پودر هل 10 گرم

19.000 تومان

سرکه سیب 1.5 لیتر 

15.000 تومان

سرکه انگور 1.5 لیتر 

15.000 تومان

چای سیب 100 گرم

ناموجود

چای سفید 100 گرم

ناموجود

چای سبز 100 گرم

8.000 تومان

چای ترش 100 گرم

20.000 تومان

چای به 100 گرم

9.000 تومان